Actievoorwaarden Win een Tattoo

#InkMasterMe – Algemene Spelvoorwaarden

 1. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op jou als je besluit mee te doen aan de #InkMasterMe Wedstrijd (hierna: de “Wedstrijd”), zoals die wordt uitgezet door Viacom International Media Networks Netherlands B.V. (hierna “VIMN”) op haar verschillende (online) platvormen onder de noemer #InkMasterMe.
 2. Met deze Wedstrijd krijg jij de kans om een gratis tatoeage te winnen indien je het juiste antwoord raadt op de vraag wie de winnende tatoeage artiest wordt van het programma “Inkmaster: Meesters van de lage landen seizoen 2”.
 3. Je kunt alleen aan deze Wedstrijd meedoen als achttien (18) jaar of ouder bent.
 4. Je kunt meedoen aan deze Wedstrijd door te reageren op sociale posts geplaatst door VIMN op social media accounts van de zender Spike (beheert door VIMN), waarbij je dient te raden wie de winnaar van het programma “Inkmaster: Meesters van de lage landen seizoen 2” wordt. Uit alle respondenten met het juiste antwoord, zal één winnaar worden geselecteerd. VIMN accepteert één (1) inzending (d.w.z. één (1) reactie op sociale media) per persoon.
 5. Het ontwerp voor de tatoeage van de winnaar wordt in samenwerking met de tatoeage artiest vastgesteld. De tatoeage zal in ieder geval niet groter zijn dan 20cm bij 20cm, althans dit zal de maximale grootte zijn van de uiteindelijke tatoeage die jij kan winnen. De tatoeage moet in één sessie gezet kunnen.
 6. De Winnaar zal worden gekozen op 6 maart 2018. Inzendingen worden de avond tevoren geaccepteerd tot 22:00 uur ’s avonds.
 7. De Winnaar van de Wedstrijd heeft recht op een gratis tatoeage die zal worden gezet op 11 maart 2018 door de winnende tatoeage artiest van het programma “Inkmaster: Meesters van de lage landen seizoen 2” tijdens de Rotterdam Tattoo Convention. De Winnaar dient er rekening mee te houden dat dit alles één dag in beslag zal nemen.
 8. Het laten zetten van de winnende tatoeage bij de winnaar van deze Wedstrijd zal worden gefilmd en eventueel gefotografeerd en van deze beelden zal een item/kort programma(onderdeel) worden gemaakt dat mogelijk door VIMN zal worden uitgezonden/gepubliceerd op haar online of tv-platformen. Door deelname aan de Wedstrijd geef jij toestemming voor het maken van opnamen en foto’s van jou en dat jouw stem, eventuele gesprekken en de geluiden mogen worden opgenomen (gezamenlijk aangeduid als de “Opnamen”). Tevens verklaar jij dat alle auteurs‑ en andere rechten met betrekking tot de Opnamen uitsluitend bij VIMN berusten. VIMN mag de Opnamen geheel of gedeeltelijk openbaar maken per satelliet, kabel, ether, digitale en aardse media, online- en mobiele technologieën, via (non-)VIMN branded platforms en aan VIMN gelieerde diensten en/of verveelvoudigen op beeld- en/of geluidsdragers zoals, maar niet beperkt tot CD, DVD, CD-rom over de gehele wereld voor onbepaalde tijd. VIMN mag de Opnamen aan derden in licentie geven of commercieel (laten) exploiteren op welke wijze ook. Voorts is het VIMN toegestaan passages uit de Opnamen te gebruiken in promotiefilmpjes en andere VIMN‑programma’s.
 9. Eventuele reiskosten voor de Winnaar naar de studio van de tatoeage artiest, zijn voor rekening van de Winnaar. Voor het overige zijn er voor de Winnaar van deze Wedstrijd geen kosten verbonden aan de deelname of winst van deze Wedstrijd.
 10. Belangrijke mededeling: met deelname aan deze Wedstrijd erken je dat het je eigen individuele keuze is om deel te nemen aan deze Wedstrijd. We vragen je alleen mee te doen aan deze Wedstrijd als je er volledig van overtuigd bent dat je een tatoeage wilt. Je bent je er van bewust dat een tatoeage van permanente aard is en dat het zetten van een tatoeage risico’s met zich mee kan brengen. VIMN ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID IN DIT VERBAND. 
 11. Het staat je vrij om je op ieder moment terug te trekken uit deze Wedstrijd.
 12. In het kader van deze Wedstrijd zou het kunnen zijn dat VIMN bepaalde persoonsgegevens van jou voor een beperkte tijd zal verkrijgen en bewaren. Deze gegevens zijn uitsluitend gegevens die jij via je social media account(s) hebt gedeeld met het publiek of gegevens die jij zelf met VIMN hebt gedeeld in het kader van deze Wedstrijd. VIMN zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig, en enkel gebruiken om de uitvoering van de Wedstrijd mogelijk te maken.